Regulamin

/Regulamin
Regulamin2019-09-04T13:23:28+02:00

1. Warunki ogólne

 • Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będącej podstawą działalności sklepu internetowego działającego pod adresem www.mommymouse.pl. Zamówienie może zostać złożone w następujących językach: polski.
 • Adres korespondencyjny sklepu internetowego mommymouse.com.pl :

MM SYSTEM DIAPERS
Plac Tadeusza Kościuszki 7
32-640 ZATOR

Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@mommymouse.com.pl

 1. Korzystanie z usług sklepu, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Sprzedaż

 1. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem Internetu, na stronie mommymouse.com.pl,gdzie został zaprezentowany cały asortyment hurtowni oraz wszelkie istotne informacje na temat poszczególnych towarów.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną.
 3. W wypadku braku w magazynie zamówionego towaru, klient będzie o tym niezwłocznie informowany. Może zdarzyć się, że niektóre artykuły prezentowane na stronie sklepu internetowego mogą być już wyprzedane.
 4. Wszystkie ceny podane są w PLN brutto(zawierają już 23% podatek VAT) na stronie dla klientów z Polski.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub na paragon fiskalny.

3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez sklep internetowy www.mommymouse.com.pl Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, sklep internetowy zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.
 2. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania i opłacenia, aż do wyczerpania zapasów.

4. Formy płatności

 1. Formy płatności za zamówiony towar są następujące:

– przelew na konto,
– zapłata kurierowi przy dostawie towaru  – „za pobraniem”,
– gotówka przy osobistym odbiorze w hurtowni,
– tpay

5. Reklamacje

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.
 2. W ciągu 14 dni  od otrzymania pisemnej informacji (reklamacji) ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia .
 3. W w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji  podejmiemy  decyzję o naprawie, wymianie na nowy egzemplarz  bądź  tez zwrot pieniędzy w przypadku, gdy nie istnieje możliwość naprawy, a nowy egzemplarz jest nieosiągalny.
 4. Na formularzu reklamacyjnym dołączonym do produktu musi znaleźć się dokładny opis wady produktu i czas, w którym wystąpiła jak również  dane kontaktowe składającego reklamacje. Do formularza reklamacyjnego koniecznie należy dołączyć potwierdzenie zakupu towaru .
 5. W przypadku zwrotu kosztów przesyłki -zwracamy równowartość najtańszej  opcji  dostawy,
 6. W przypadku nieuznanej reklamacji odsyłamy  produkt na koszt klienta.
 7. Klient odsyła reklamowany towar na własny koszt. Oznacza to, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem z towarem reklamowanym. Po rozpatrzeniu reklamacji koszt zareklamowanych artykułów zostanie Klientowi zwrócony łącznie z kosztem przesyłki do nas.
 8. Przy odbiorze przesyłki od kuriera należy zwrócić uwagę czy paczka jest oryginalnie zapakowana. Jeśli Klient znajdzie ślady uszkodzeń opakowania lub próby jego otwarcia, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera. Pozwoli to sporządzić protokół i skutecznie dochodzić odszkodowań od firmy kurierskiej w wypadku powstałych uszkodzeń lub braków w towarze.
 9. Gwarancja Producenta  nie koliduje z dochodzeniem roszczeń na podstawie rękojmi z tytułu niezgodności towaru z umową
 10. Produkt jest objęty gwarancją producenta przez okres 2 latReklamację należy złożyć do firmy MM SYSTEM DIAPERS BEATA CELEJ, PL.KOŚCIUSZKI 7, 32-640 ZATOR, adres mail: MOMMY.MOUSE@INTERIA.PL
 11. Gwarancja nie obejmuje:
  – uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem niewłaściwego  oraz  niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu
  – uszkodzeń powstałych na skutek  niestosowania się do zaleceń producenta w kwestii prania , czyszczenia  suszenia i konserwacji  produktu
  – uszkodzeń będących  następstwem  stosowania środków zmiękczających, substancji żrących i innych niż dedykowane środki piorące do prania odzieży niemowlęcej i dziecięcej oraz temperatury prania i suszenia powyżej 60 st.C
  – normalnego  zużycia materiału
  -materiałów eksploatacyjnych  (gumka, rzep) jako elementów  podlegających  naturalnemu  zużywaniu w trakcie normalnego użytkowania produktów.

6. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ogłasza zmiany Ogólnych Warunków Handlowych na stronie internetowej. Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie www.mommymouse.com.pl . Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed datą ich ogłoszenia.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Zasada i sposobie utrwalania, zabezpieczania i udostępniania tekstu umowy.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mommymouse.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT a z poziomu swojego konta, klient ma wgląd do zrealizowanych zamówień.

9. Dane firmy

MM SYSTEM DIAPERS

Siedziba: Plac Tadeusza Kościuszki 7, 32-640 Zator
NIP 551 120 7756
REGON 851 798 128
Tel:  570 008 155

Nr bankowy ING BANK ŚLĄSKI 72 1050 1113 1000 0097 0668 3621
Nr bankowy do przesyłek zagranicznych ING BANK ŚLĄSKI S.A.  PL 72 1050 1113 1000 0097 0668 3621 (SWIFT INGBPLPW)

Formularz reklamacyjny: Kliknij tutaj.